Miljö & Kvalitet

Miljöansvar och kvalitet är viktiga frågor för oss. Klicka för att läsa mer om vårt målmedvetna arbete

Läs mer

Prisförfrågan

Fyll i vårt enkla formulär för att få en offert på din trycksak

Gör förfrågan

Ladda upp filer

Enkel och snabb filöverföring med FTP-klient eller direkt i webläsaren

Ladda upp här

Logga in

Här loggar du in till Tryckeri AB CA Anderssons onlinetjänster CAA Online och CAA Prepress Portal

Klicka här

ISO 14001 är grundstenen i miljöarbetet

Certifikatet för 14001 utgör grunden i vårt arbete med miljön. Identifierade miljöaspekter, uppsatta miljömål med pågående handlingsplaner, koll på kemi och avfall är bara några exempel på hur vi driver oss själva framåt och verkar för en ständig förbättring. Vid interna revisioner granskar vi oss själva och genom externa revisioner får vi ett kvitto på att arbetet för allas miljö är mödan värt.Tryckeri AB CA Andersson - Miljo

Välj grönt när du köper trycksaker och tjänster

Tryckeri AB CA Andersson - Gront valVårt miljöarbete sträcker sig från inköp till återvinning. Noggrannhet vid val av leverantörer, produkter och strategier för produktens livscykel ger dig som kund möjlighet att på ett enkelt sätt välja ett så miljösmart alternativ som möjligt. Vi kallar konceptet för GRÖNT VAL. Utbudet av produkter och tjänster blir hela tiden större och med hjälp från leverantörer och kunder kan vi tillsammans hålla miljöbelastningen på en så låg nivå som möjligt.

Exempel på produkter och tjänster i vårt GRÖNT VAL-koncept:

  • FSC-märkt papper
  • Print-on-demand
  • Emballage av återvunnen fiber
  • Samleveranser med körvägsoptimering
  • Klimatsmarta adresserade kampanjer
  • Återvinning av restupplagor
  • Klimatkompensering av papper

Tryckeri AB CA Andersson - Gront val

FSC-märkning – en tydlig insats för världens skogar

Nu har vi möjlighet att märka dina trycksaker med FSC. FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som främjar ett socialt och ansvarsfullt bruk av världens skogar. Genom att certifiera sig för ett s k spårbarhetcertifikat (CoC) kan man delta i kedjan och garantera att papperet kommer från certifierad skog. Kontakta din säljare eller ring 040-642 07 00 så berättar vi hur det går till och vilka papper som går att märka med vad! Läs mer om FSC och PECF i högerspalten.