Miljö & Kvalitet

Miljöansvar och kvalitet är viktiga frågor för oss. Klicka för att läsa mer om vårt målmedvetna arbete

Läs mer

Prisförfrågan

Fyll i vårt enkla formulär för att få en offert på din trycksak

Gör förfrågan

Ladda upp filer

Enkel och snabb filöverföring med FTP-klient eller direkt i webläsaren

Ladda upp här

Logga in

Här loggar du in till Tryckeri AB CA Anderssons onlinetjänster CAA Online och CAA Prepress Portal

Klicka här

ISO 14001 är grundstenen i miljöarbetet

Certifikatet för 14001 utgör grunden i vårt arbete med miljön. Identifierade miljöaspekter, uppsatta miljömål med pågående handlingsplaner, koll på kemi och avfall är bara några exempel på hur vi driver oss själva framåt och verkar för en ständig förbättring. Vid interna revisioner granskar vi oss själva och genom externa revisioner får vi ett kvitto på att arbetet för allas miljö är mödan värt.Tryckeri AB CA Andersson - Miljo

Välj grönt när du köper trycksaker och tjänster

Tryckeri AB CA Andersson - Gront valVårt miljöarbete sträcker sig från inköp till återvinning. Noggrannhet vid val av leverantörer, produkter och strategier för produktens livscykel ger dig som kund möjlighet att på ett enkelt sätt välja ett så miljösmart alternativ som möjligt. Vi kallar konceptet för GRÖNT VAL. Utbudet av produkter och tjänster blir hela tiden större och med hjälp från leverantörer och kunder kan vi tillsammans hålla miljöbelastningen på en så låg nivå som möjligt.

Exempel på produkter och tjänster i vårt GRÖNT VAL-koncept:

  • Svanenmärkt papper
  • FSC-märkt papper
  • PEFC-märkt papper
  • Print-on-demand
  • Emballage av återvunnen fiber
  • Samleveranser med körvägsoptimering
  • Klimatsmarta adresserade kampanjer
  • Återvinning av restupplagor
  • Klimatkompensering av papper

Tryckeri AB CA Andersson - Gront val

Svanenmärkning av trycksaker

CA Andersson är ett Svanenmärkt tryckeri och har licens för att miljömärka dina trycksaker med Svanen. Det innebär att vår produktion och våra råmaterial granskats och godkänts enligt Nordisk Miljömärknings kriterier. Förutom att papperet givetvis måste vara miljömärkt eller godkänt ställs krav på t ex färger, tvättvätskor och mängd/hantering av spill och avfall. Grundkravet för att få lov att märka trycksaken med Svanen är att minst 90% av trycksakens totala vikt utgörs av miljömärkt eller godkänt papper. För böcker, kataloger, mappar, pärmar, block, häften och blanketter är kravet 80%. Trycksaken får inte innehålla PVC. Vill du Svanenmärka din trycksak? Kontakta din säljare direkt eller ring 040-74785 så hjälper vi dig och förser dig med Svanens logotype. Läs mer om Svanenmärkning i högerspalten.

FSC och PEFC – tydlig insats för världens skogar

Nu har vi möjlighet att märka dina trycksaker med FSC eller PEFC. FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som främjar ett socialt och ansvarsfullt bruk av världens skogar. PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, är en liknande organisation med i stort sett samma mål. Genom att certifiera sig för ett s k spårbarhetcertifikat (CoC) kan man delta i kedjan och garantera att papperet kommer från certifierad skog. Kontakta din säljare eller ring 040-747 85 så berättar vi hur det går till och vilka papper som går att märka med vad! Läs mer om FSC och PECF i högerspalten.