Miljö & Kvalitet

Miljöansvar och kvalitet är viktiga frågor för oss. Klicka för att läsa mer om vårt målmedvetna arbete

Läs mer

Prisförfrågan

Fyll i vårt enkla formulär för att få en offert på din trycksak

Gör förfrågan

Ladda upp filer

Enkel och snabb filöverföring med FTP-klient eller direkt i webläsaren

Ladda upp här

Logga in

Här loggar du in till Tryckeri AB CA Anderssons onlinetjänster CAA Online och CAA Prepress Portal

Klicka här

Avancerade onlineverktyg för effektiv trycksakshantering

CAA Online är ett webbaserat produktionsverktyg för framställning av trycksaksoriginal. Genom ett intiutivt och enkelt gränssnitt kan användaren beställa trycksaker ur ett flexibelt dokumentarkiv, ladda ner bilder eller grafikfiler ur mediabanken och viktigast av allt, producera dynamiska, mallbaserade trycksaker med fullständig typografisk kontroll. 

Tryckeri AB CA Andersson - onlinetjanster
Med CAA Online underlättas arbetet med produktion av återkommande trycksaker. Med logiskt uppbyggda mallar och genomtänkta lösningar skapar CAA Online kostnadseffektivitet utan att ge avkall på flexibilitet, skalbarhet och kvalitet. Marknadsavdelningen kan publicera aktuella dokument och bilder för beställning eller nerladdning för både interna och externa beställare.

All teknik som krävs för CAA Online finns hos oss och underhålls av vår egen personal.  Systemet bygger på Quark Server, integrerade databaser och flera webbtjänster. Ingen särskild installation behövs hos användaren.

Kontakta din säljare för en demonstration om du vill veta mer.

CAA Prepress Portal – med kunden i centrum

CAA Prepress Portal är en webb-baserad serverlösning med olika gränssnitt där du och din organisation kan logga in, skapa jobb, ladda upp filer, kommentera samt godkänna för tryck. Med den speciella streamingtekniken “Smart Review” kan högupplöst data visas via webb-browser. Systemet ligger på en server hos CA Andersson och gör det möjligt för den inloggade användaren att skapa och granska direkt i vårt prepressystem.

Tryckeri AB CA Andersson - insite

Här kan användare/administratör bjuda in andra användare för kommentarer, sidordning eller slutgiltiga godkännanden. Inbjudan eller uppmaningar till olika användare går via mail. Det går dessutom att bjuda in andra användare utanför organisationen för enstaka samarbeten/uppgifter. Du och din organisation kan sätta upp administratör/användare och reglera användarens roll.

Stöd finns för kalibrerad skärm då färgkorrektur kan godkännas. Systemet känner själv av om användarens skärm måste kalibreras. Detta softproof kan helt ersätta det vanliga provtrycket på papper.

Automatiska arbetsflöden sättas upp, där filer behandlas automatiskt beroende på namn eller innehåll. Adobe Pdf Print Engine tar hand om tryckoptimering av blandat RGB-CMYK material, preflight med rapportering, sidföljd samt pdf-softproof/förprovtryck simulerat mot tryck. Systemet kan automatiskt skicka ut mail till användare då dokument är komplett samt redo för godkännande.

Kontakta din säljare för en demonstration om du vill veta mer.